Spring naar inhoud

Algemene voorwaarden

Algemeen
De voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, behandelingen en transacties.

Afspraken afzeggen of verplaatsen
De cliënt moet bij verhindering van een afspraak dit uiterlijk 24 uur voor die afspraak doorgeven, maar liefst zo snel mogelijk. Als de gemaakte afspraak niet of te laat is afgezegd, wordt de afgesproken behandeling alsnog in rekening gebracht.

Reiskosten en afstand
Indien bij een ambulant bezoek parkeerkosten noodzakelijk zijn, worden deze kosten in rekening gebracht.
Standaard zit er in een ambulant bezoek tarief een maximale reisafstand enkele reis van maximum 10km, voor de km's daarboven gelden de volgende regels:
In Gouderak, Lageweg, Achterbroek, Moordrecht geen extra reiskosten.
Tot 10 km geen extra reiskosten.
10 km - max 15km + 2,50 euro.
15km - max 20K + 5,00 euro
20km - max 25km + 7,50 euro
Verdere afstanden alleen in overleg.

Betaling
Alle prijzen (incl. BTW) van behandelingen en producten hangen zichtbaar in de praktijk. Afrekening vindt aan het einde van de afspraak plaats. De behandeling en producten kunnen alleen contant worden afgerekend of ter plekke met een mobiele telefoon worden overgemaakt.

Prijswijzigingen
Prijswijzigingen worden 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk kenbaar gemaakt.

Verkoop van producten.
De aangeboden producten worden alleen verkocht bij of naast een behandeling bij Pedicure Praktijk Gouderak.

Aanbiedingen
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist/of onvolledig verstrekte informatie, m.b.t. lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Klachten
Klachten over de behandeling of een product moeten zo snel mogelijk, maar altijd binnen een week na ontdekking gemeld worden aan de pedicure. Indien een klacht gegrond is, wordt de afgesproken behandeling opnieuw uitgevoerd. Klachten over producten zullen worden voorgelegd aan de leverancier.

Indien in onderling overleg de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan het geschil worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris van Provoet.

Indien de situatie niet wordt opgelost, kan de consument naar de Geschillencommissie stappen.

Deze procedure is conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).